Delos

Ana Sayfa

Günümüzde yerleşimin olmadığı Delos Adası, Antik Yunan dönemini keşfetmek isteyenlerin turları ile canlanıyor. Mykonos’a yalnızca yarım saatlik mesafede olan bu ada, Yunan Çağı’na ait heykeller, kaleler, zeminlerde korunan mozaiklerle hem tarihi aydınlatıyor hem de sanatseverleri gezmeye teşvik ediyor. Arkeolojik ve mitolojik açıdan oldukça önemli bir yere sahip olan bu küçük adada, MÖ 2000’li yıllarda İyonyalılar’la birlikte yerleşim başlamış ilerleyen yıllarda ise ticaret ve sanatın kilit noktası olmuştu.

delos-2

Efsanelere göre ışık tanrısı Apollon ve Artemis burada doğduğu için adaya ‘parlak’ anlamına gelen Delos adı verildi. Diğer bir efsane ise ada yüzen bir adayken, Apollon doğduktan sonra deniz tabanından sütunlar yükseltiyor ve Delos’u sabitliyor.

delos-3

Pisistrat zamanından itibaren Atina’nın hakimiyetine giren ada, MÖ 315 yılında bağımsızlığına kavuştu. MÖ 166’da ise ticari ve sanat açısından gelişen bu yerleşik adayı Romalılar senatonun kararıyla tekrar Atina’ya bağladı. Bu karardan sonra yerliler çıkarıldı ve Roma hakimiyetindeki Delos serbest bir liman haline dönüştürülerek, ticaret merkezi oldu. MÖ 88 yılında Atinalılar’dan alınan adayı Mitridat yağmaladı ve tahrip etti. Sonrasında ise Sylla, tarih kokan bu adayı tekrar alıp, imar etti. Üst üste yapılan saldırılar sonucunda ada, hayvan otlatılan bir yer haline gelmişti.

delos-4

Delos tarihe ışık olacak birçok arkeolojik esere sahip bir ada. Öncelikle 1873 yılında Fransızlar’ın yaptığı hafriyat sonucunda ortaya çıkan harabeler sanatla aydınlanan adanın araştırılmasına zemin hazırladı. O günden bu yana bulunan; Apollon’un Hieron’u, Artemis mabedi, Boğazlar mabedi, Boynuzlar atları, Antigon Gonatıs’ın revakı Delos’u gezmeniz için önemli bir sebep.Mutlaka gezilmesi gereken bu ada, tiyatro mahallesiyle, Roma tacirlerinin alışveriş yaptığı Agora’yla, hellenistik dönemden kalan evler ve dükkanlarla örülü uzun sokağıyla sanatı ruhunuza işliyor.

Delos Adası Mykonos’a yarım saat uzaklıkta olan Yunan takımadalarından biridir.