Adalar Belediyesi

Adalar Belediyesi, yıllardan İstanbul’un Prens adaları için her türlü iyileştirme, destek ve korumayı yürüten bir kuruluştur. Ada sakinlerinin bir arada huzur içinde yaşaması, farklılıkları kucaklaması, yeniliklere açık olması ve çağdaş kent yaşamında uzak olmayan bir yaşam sürülmesinde Adalar Belediyesi‘nin çok büyük bir rolü vardır.

Adalar Belediyesi’nin Nihai Hedefi

Türkiye’nin ve İstanbul’un tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte, modern şehir yaşamını harmanlayan, adeta kurtarılmış bir bölge olarak, çeşitliliği, açık olmayı ve şeffaflığı hedefler. İnsanların farklı etnik kimliklere, farklı inanışlara sahip olması, birlikteliğin bozulmasına asla etken değildir. Herkes birbirini olduğu gibi kabul eder ve bir arada yaşamanın en huzurlu ve kolay yolunu bulurlar. Adalar Belediyesi bu çeşitliliğin ada kültürünü besleyeceği inancındadır.

Sorumluluklar ve Değerler

Adalar Belediyesi, adaların sahip olduğu bütün doğal, tarihi ve kültürel mirası büyük bir özenle korumaya gayret eder. Ada sakinlerinin her türlü ihtiyacına kulak verir. Sorunları çözüme kavuşturan ve yaşam kalitesinin her anlamda yükseltmeye odaklanan Adalar Belediyesi, adaları tüm dünyaya duyurmaya yönelik çalışmalar içerisindedir. Yabancı ülkelerden çok sayıda turist ağırlayan adaların daha fazla sayıda insana ulaşması, her anlamda kalkınması için çok önemlidir. 21. Yüzyılın bilgi toplumu içerisinde örnek bir bölge haline gelmesi için, tüm hızıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Esas İlkeler

Adalar Belediyesi cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. Aklın ve bilimin öncülük ettiği bu yolda, hukuka ve insan haklarına bütünüyle bağlı kalarak, tüm ada sakinlerinin, hemşehrilerin sorumluluk alma isteğine güven ve saygıdan ibarettir. Adada yaşayan kimselerin kendi fikir ve çabaları sonucu belediyeye katkı sağlama istekleri her zaman göz önünde bulundurulmaktadır. Birlikten doğacak kuvvetin, adaların gelişimi ve kalkınması açısından önemi çok büyük önem taşımaktadır.

Kategoriler: Genel